W Krakowie będzie ulica imienia bpa Albina Małysiaka, zmarłego w lipcu 2011 r. biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej - zdecydowali w środę radni.

- Ten wybitny kapłan, duszpasterz kilku pokoleń krakowskiej młodzieży oraz Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zasługuje ze wszech miar również i na taki dowód pamięci i szacunku - napisano w uzasadnieniu uchwały. Inicjatywę takiego upamiętnienia zmarłego kapłana poparł metropolita krakowski kard. Stanisława Dziwisz. Imię biskupa będzie nosiła ulica na krakowskich Dębnikach.

Bp Małysiak urodził się w 1917 r. w Koconiu niedaleko Żywca. Mając 19 lat, złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1941 r. w Krakowie z rąk bpa Stanisława Rosponda.

Podczas okupacji w Zembrzycach koło Wadowic organizował "dożywialnię" dla dzieci i osób wysiedlonych, a w latach 1942-47 był kapelanem krakowskiego Zakładu Helclów - ośrodka dla osób niedołężnych i starszych. Wraz z dyrektorką tego zakładu siostrą Bronisławą Wilemską pomógł pięciorgu Żydom, za co w 1993 r. zostali uhonorowani tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". W październiku 2007 r. prezydent Lech Kaczyński za ratowanie Żydów odznaczył biskupa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wojnie ks. Małysiak był katechetą w szkole średniej i wikariuszem parafii pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie. W 1950 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1952 r. doktorat z teologii. Pracował m.in. w Zakładzie Wychowawczym im. ks. Siemaszki w Krakowie, a od 1954 r. wykładał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.

W 1959 r. został proboszczem krakowskiej parafii Księży Misjonarzy w miasteczku studenckim, gdzie rozwinął duszpasterstwo akademickie. Od 1970 do 1993 r. był biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Brał udział w pracach wielu komisji Episkopatu Polski, m.in. przewodniczył Podkomisji ds. Zakonów Klauzurowych i troszczył się o zaangażowanie mediów w dzieło nowej ewangelizacji. Nawet na emeryturze aktywnie uczestniczył w organizowanych w Krakowie uroczystościach patriotycznych. W 2005 r. Rada Miasta Krakowa nadała mu honorowe obywatelstwo miasta.

Zmarł 16 lipca 2011 r. w wieku 94 lat. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim.(PAP) oprac. M.A.