Czy dawna krakowska "Nafta " (dziś Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków) zostanie zlikwidowana? Związki zawodowe obawiają się, że zarząd próbuje do tego doprowadzić, dążąc za ich plecami do wyprzedaży majątku. Martwią się o pracowników i o naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej związanych z firmą. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do szefa rządu o ratowanie przedsiębiorstwa. Przedstawiciele firmy uspokajają, że sprzedaż nie jest przesądzona i zapewniają, że jeśli do niej dojdzie, zakład będzie funkcjonować w innym miejscu.

zobacz wideo!