Do skorzystania z pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziny, w których wychowywane jest co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Psycholog, pedagog, logopeda, asystent oraz pielęgniarka - te osoby są gotowe wyruszyć ze wsparciem.