Karaimów jest już niewielu; byliśmy we Wrocławiu, Toruniu i Warszawie, żeby poznać ich historię i współczesność