Małopolska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Największym problemem jest tzw. niska emisja czyli zanieczyszczenia pochodzące głównie z przydomowych kotłowni oraz emisja spalin samochodowych. Do Małopolski płyną też jednak ogromne pieniądze na walkę ze smogiem. Gdzie samorządy mogą ich szukać i na jaki sposób ograniczania niskiej emisji powinny się decydować?