Lokalni rolnicy, małe przedsiębiorstwa i ich produkty regionalne. Po raz pierwszy w Polsce, w naszym województwie producenci lokalnych produktów mogą skorzystać z prototypu inkubatora kuchennego, czyli miejsca wyposażonego w niezbędny do gotowania sprzęt. Dziś z wytwórcami rozmawiała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wcześniej marszałek Sejmu odwiedziła tarnowskie przedszkole.