Skrzyżowania dróg publicznych z wewnętrznymi zbyt trudne dla kierowców