Parkowanie bez wyobraźni - na przykładzie ul. Długiej w Krakowie.