Siostra Emanuela Kalb będzie pierwszą na świecie zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, która zostanie wyniesiona na ołtarze. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót siostry duchaczki z Krakowa. Zakon Ducha Świętego od zawsze pomaga potrzebującym, to dzięki niemu w Krakowie powstało pierwsze "okno życia".