Oddział Terenowy Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-525 Kraków, NIP 521-04-12-987, centrala tel. 12 26 15 000.

Sekretariat
sekretariat.krakow@tvp.pl tel. 12 261 52 00, fax 12 423 65 12

Sekretariat programowy
sekretariat.krakow@tvp.pl tel. 12 261 52 01

Sekcja Archiwum
eugenia.bator@tvp.pl tel. 12 261 52 89

Serwis internetowy krakow.tvp.pl
platforma kontaktu

Sekcja Promocji, Marketingu i Reklamy
mariusz.suss@tvp.pl tel. 12 261 52 10

Regionalna Agencja Producencka
rap.kra@tvp.pl tel. 12 261 52 87

Wydział Producencki
rap.kra@tvp.pl tel. 12 261 52 87

Wydział Audycji Informacyjnych
kronika.krakowska@tvp.pl tel. 12 261 52 04

Korespondent w Tarnowie
tarnow@tvp.pl tel. 14 621 88 30

Korespondent w Zakopanem
zakopane@tvp.pl tel. 12 261 53 51

Korespondent w Nowym Sączu
nowy.sacz@tvp.pl tel. 18 442 07 65

Wydział Techniki
sekretariat.techniczny.kra@tvp.pl tel. 12 261 53 00, fax 12 261 53 02

Informatyka i Łączność
informatyka.krakow@tvp.pl tel. 12 261 53 67, 12 261 53 38

Dyspozytura
dyspozytura.krakow@tvp.pl tel. 12 261 52 70, 12 261 52 73, fax 12 423 65 91

Technologia produkcji
wieslaw.murzyn@tvp.pl tel. 12 261 53 03

Sekcja ogólna
boguslawa.dlugoszewska@tvp.pl tel. 12 261 51 00

Rada Programowa
rada.programowa.kra@tvp.pl

fot. TVP Kraków fot. TVP Kraków Rada Programowa Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora w sprawach programowych. Do zakresu działania Rady należy doradztwo i przedstawienie opinii w sprawach dotyczących programu nadawanego przez Oddział. Skład Rady Programowej V kadencji: Stanisław Banaś, Józef Gawron, Krystyna Latała, Paweł Mardoń, Grzegorz Nieć, Witold Olech, Krzysztof Orzechowski, Zbigniew Osławski, Marcin Ozorowski, Edyta Przybylska, Filip Ratkowski, Andrzej Romanek, Adolf Weltschek, Jan Wronowski, Robert Zimniak. 21 grudnia 2015 roku wybrano nowy skład Prezydium: Andrzej Romanek (Przewodniczący), Edyta Przybylska (Wiceprzewodnicząca) i Grzegorz Nieć (Wiceprzewodniczący).