Oddział Terenowy TVP S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-525 Kraków, NIP 521-04-12-987, tel. 12 26 15 000

Sekretariat
sekretariat.krakow@tvp.pl tel. 12 261 52 00, fax 12 423 65 12

Regionalna Agencja Producencka
rap.kra@tvp.pl tel. 12 261 52 87

Wydział Audycji Informacyjnych
Redakcja programu informacyjnego "Kronika"
kronika.krakowska@tvp.pl tel. 12 261 52 04

Korespondent w Tarnowie
tarnow@tvp.pl tel. 14 621 88 30

Korespondent w Zakopanem
zakopane@tvp.pl tel. 12 261 53 51

Korespondent w Nowym Sączu
nowy.sacz@tvp.pl tel. 18 442 07 65

Wydział Techniki
Sekretariat techniczny
sekretariat.techniczny.kra@tvp.pl tel. 12 261 53 00, fax 12 261 53 02

Dyspozytura
dyspozytura.krakow@tvp.pl tel. 12 261 52 70, 12 261 52 73, fax 12 423 65 91

Informatyka i Łączność
informatyka.krakow@tvp.pl tel. 12 261 53 67, 12 261 53 38

Sekcja Promocji, Marketingu i Reklamy
mariusz.suss@tvp.pl tel. 12 261 52 10

Sekcja ogólna
boguslawa.dlugoszewska@tvp.pl tel. 12 261 51 00

Sekcja Archiwum
eugenia.bator@tvp.pl tel. 12 261 52 89