O piracie drogowym, wyprzedzaniu skręcającego pojazdu i portalu Polskie Drogi.