Blokowanie skrzyżowań i inne złe nawyki kierowców.