Pieszy na przejściu w Hiszpanii i w Polsce. Ogromna różnica!