Na krakowskich Błoniach jest już kamień papieski. Czy będzie też krzyż upamiętniający wizyty trzech papieży w Krakowie? Autorzy listu otwartego skierowanego do kardynała Stanisława Dziwisza, prezydenta Jacka Majchrowskiego i rady miasta Krakowa - twierdzą że tak, i że może to być na przykład krzyż który pozostał po Światowych Dniach Młodzieży. Pod listem podpisali się między innymi: pracownicy naukowi, socjolodzy, wydawcy książek i pism katolickich.