Przekazanie kamienicy przy świętego Tomasza 9 w Krakowie skarbowi państwa jest ważne - stwierdziła Prokuratoria Generalna i wystąpiła do sądu, w imieniu prezydenta miasta o wpisanie do ksiąg wieczystych - skarbu państwa w miejsce prywatnych właścicieli. Zdaniem prokuratorii oraz Stowarzyszenia "Lokatorzy w Obronie Prawa" przejęcie budynku nastąpiło w niejasnych okolicznościach i może być niezgodne z prawem.