To pierwsze takie miejsce w Polsce. Lokalni rolnicy, sadownicy i drobni przędsiębiorcy mogą w nim wytwarzać swoje produkty a także sprzedawać je bezpośrednio konsumentom. Mowa o otwartym w Zakrzowie Inkubatorze Kuchennym.