Pokazujemy kiedy tramwaj ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami