Opracowanie skutecznych, a przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia materiałów do ochrony dzieł sztuki i zabytków – to cel projektu, który realizują naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak mówią, nanotechnologia daje zupełnie nowe możliwości w tej dziedzinie.

Pierwszym miejscem, w którym opracowane przez krakowskich badaczy substancje znalazłyby zastosowanie, byłyby prawdopodobnie podziemia Rynku Głównego, czyli Rynek Podziemny, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Nowe materiały posłużyłyby tu do konserwacji średniowiecznych murów i zabytków, obrazujących dawny Kraków.

Chcemy wykorzystać nowoczesne materiały nanotechnologiczne do zabezpieczenia, konserwacji i znakowania dzieł sztuki. Nanotechnologia jest bardzo prężnie rozwijającą się nową dziedziną nauki i daje zupełnie nowe możliwości, których nie dają tradycyjne środki” – powiedział kierownik projektu prof. Konrad Szaciłowski.

Konserwatorka dzieł sztuki Natalia Balasa podkreśliła, że środki stosowane obecnie do renowacji często są nie tylko mało skuteczne, ale i cechuje je wysoka toksyczność. „Poszukujemy materiałów, które byłyby bezpieczne dla człowieka i które lepiej zabezpieczałyby dzieła sztuki i zabytki” – wyjaśniła.