Kierownik Wydziału Techniki

marek.solarz@tvp.pl
tel. 12 261 5300