Realizowany wspólnie z krakowskim IPN film dokumentalny ukazujący historię sfałszowanego przez komunistów referendum i wyborów 1947 roku. Realizacja Beata Kołaczyk.