Reportaż przedstawia sytuację aktualną mniejszości polskiej na Ukrainie i próby jej wspierania przez polskich wolontariuszy; real.: Anna Maria Mączka