235 stron - tyle ma opinia biegłych Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, w której potwierdzają autentyczność dokumentów znalezionych w domu generała Czesława Kiszczaka. Wynika z nich, że Lech Wałęsa współpracował w latach 70. ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.