Bez ich zapału i ciężkiej pracy system ratownictwa w Polsce praktycznie by nie istniał. Małopolscy strażacy ochotnicy dostali samochody gaśnicze warte prawie 12 mln zł.