Przez 36 lat przez jego szeregi przeszło prawie 200 tys. studentów. 17 lutego 1981 roku w końcu zarejestrowane zostało Niezależne Zrzeszenie Studentów. Istniało od 1980 roku, ale dopiero fala strajków studenckich zmusiła władze do jego rejestracji.