Dyrektor - Redaktor naczelny Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie

bogdan.wasztyl@tvp.pl
tel. 12 261 5200

Bogdan Wasztyl od 2 marca 2017 roku pełnił obowiązki dyrektora TVP3 Kraków, a 7 grudnia 2017 roku został powołany przez Radę Mediów Narodowych na dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie. Jako dyrektor i redaktor naczelny kierował już Oddziałem Terenowym TVP w Krakowie w latach 2009-2010.

Jest laureatem wielu nagród dziennikarskich, m.in. czterokrotnie Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (tzw. polskiego Pulitzera) w latach 1994, 1997, 2000, 2001, w tym dwukrotnie w kategorii „Wolności Słowa”, a także laureatem Nagrody Pro Publico Bono (w kategorii „Dziennikarstwo w służbie dobra wspólnego” - 2001) i laureatem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2000).

Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2016), redaktorem naczelnym miesięcznika "Dialog-Pheniben" (2006-2008) oraz reporterem i publicystą „Dziennika Polskiego” (1990-2006).

Pomysłodawca i koordynator akcji społecznych na rzecz ustanowienia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o polskich ofiarach niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych (wyróżnionej Nagrodą Pro Publico Bono 2006) oraz Projekt: Pilecki (uznanej za Wydarzenie Historyczne Roku 2014).

Współautor, redaktor i wydawca m.in. książek "Kto ratuje jedno życie", "Za wiarę", „W cieniu Auschwitz”, „Świadkowie. Pierwsi w Auschwitz”. Autor (wspólnie z Mirosławem Krzyszkowskim) książek „Pilecki. Śladami mojego taty” oraz „Cena wolności”. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Bogdan Wasztyl urodził się w 1964 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.