Jest szansa, że po 17 latach teren po dawnych Państwowych Zakładach Zbożowych w Kozłowie znów zostanie zagospodarowany. Mieszkańcy, którzy boleśnie przeżyli upadek największego zakładu pracy i z niepokojem patrzyli na dewastowany obiekt powoli przestali wierzyć w to, że będzie u nich możliwy boom gospodarczy. Ale pojawił się inwestor, który zamierza kupić nieruchomość i rozpocząć tu działalność związaną m.in. z dystrybucją zboża.