Górnicy z kopalni soli w Bochni modlili się w piątek rano podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, po raz pierwszy zorganizowanej w bocheńskiej kopalni. W piątek po południu i w niedzielę na Drodze Krzyżowej pod ziemią modlić się będą mieszkańcy Bochni i turyści.

Stacje Drogi Krzyżowej zlokalizowane są na ociosach wzdłuż schodów Regis, które prowadzą uczestników od poziomu August ku kaplicy Crucyfix, odkrytej 6 lat temu i zachowanej w niezmienionym stanie. Wiodąca w górę trasa Drogi Krzyżowej nawiązuje do drogi, jaką przeszedł Chrystus na wzgórze Golgota. Po drodze uczestnicy zobaczyć mogą kaplicę Passionis.

Stacje Drogi Krzyżowej namalował bocheński artysta malarz oraz konserwator dzieł sztuki Antoni Stompór.

Nawiązują one swoją formą i kolorystyką do wyrobisk kopalni, kolorów soli, ale również do ciężkiej pracy górników. Numery oznaczające stacje przypominają górnicze marki pobierane przez każdego górnika przed zjazdem pod ziemię. Dodatkowym elementem zdobiącym stacje są kaganki nawiązujące do lamp, których przed wiekami używali górnicy.