Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta