Arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej, były rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie otrzymał dziś z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe. Za zasługi dla odbudowy życia religijnego na kresach wschodnich, pogłębianie dialogu ekumenicznego, a także osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii.