Polska Spółka Gazownictwa w ciągu sześciu lat wyda ok. 150 mln zł na budowę nowych i modernizacje istniejących gazociągów w województwie małopolskim. Inwestycje będą realizowane przede wszystkim w górzystej południowo-wschodniej części regionu.