Wielkie sprzątnie w Dolinie Prądnika! Ten cenny przyrodniczo teren niemal bez przerwy jest zaśmiecany. Problemem są także odpady spływające z sąsiednich gmin. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zorganizowały akcję sprzątania Doliny Prądnika.