"To spowoduje spadek czytelnictwa oraz zanik małych księgarni, także tych internetowych" - tak pomysł wprowadzenia jednolitej ceny książki przez rok od jej premiery skomentowali prezesi partii Wolność: Janusz Korwin Mikke oraz Konrad Berkowicz. Przed krakowskim magistratem tłumaczyli, że projekt wyeliminuje konkurencje cenową, przez co ceny książek drastycznie wzrosną. Konferencja rozpoczęła cykl "Wolność dla studentów", podczas których politycy paartii będą komentować propozycje rządu, między innymi ozusowanie umów o dzieło.