Nowa wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Poselska 3, 31-002 Kraków.

Termin ekspozycji: 23.04.2017 r. – 12.2017 r.

Nowa wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie pt.: „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”

Celem wystawy jest nowatorskie spojrzenie na jedną z ważniejszych kategorii źródeł archeologicznych okresu nowożytnego. Ekspozycja przeniesie zwiedzającego do egzotycznego świata tureckiej kawiarni, stanowiącej orientalne tło dla głównego nurtu narracji – przedstawienia dotychczasowego stanu wiedzy na temat historii krakowskiego fajczarstwa na podstawie znalezisk archeologicznych. Muzeum pragnie pokazać te przedmioty jako materialny dowód orientalizacji kultury dawnych mieszczan pod wpływem tradycji tureckiej. Zwiedzając ekspozycję będzie to zatem podróż do innego wymiaru kulturowego, związanego z egzotyką wschodnioeuropejskiego fajczarstwa. Na wystawie zaprezentowanych zostanie 260 zabytków archeologicznych (glinianych fajek jednorodnych, lulek oraz akcesoriów wykonanych z porcelany), pochodzących z okresu od XVII do 1. poł. XX w., z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu.

W ramach oferty edukacyjnej dla osób dorosłych i seniorów, w Muzeum przygotowany zostanie program pt. Kalumet, czyli fajka pokoju. Będzie to cykl spotkań przybliżających w oparciu o ekspozycję zagadnienia nowożytnego fajkarstwa oraz fajczarstwa. Zorganizowane zostaną również warsztaty, na których zaproszeni goście (biegli w rzemiośle fajkarskim oraz znawcy sztuki fajczarskiej będący członkami Polskich Klubów Fajki) zademonstrują zabiegi rzemieślnicze związane z wykonaniem fajki glinianej oraz przybliżą arkana sztuki jej palenia.