Z krakowskim Zwierzyńcem wiążą się początki chrystianizacji Polski - a śladami jej są kościół Najświętszego Salwatora, którego najstarsze fragmenty pochodzą sprzed XII wieku oraz ufundowany przez rycerza Jaksę klasztor i kościół sióstr Norbertanek. Tuż przed świętami zakończyła się odnowa świątyń.