O wspólnych dziejach Polski, Czech, Słowacji i Węgry będą w piątek i sobotę dyskutować badacze dziejów Europy Środkowej podczas naukowej sesji w Nowym Targu. Dwudniowa sesja zatytułowana „Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie Środkowej” odbędzie się w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w nowotarskim ratuszu.

Będzie to kolejna, trzecia już edycja zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań badaczy historii z państw Grupy Wyszehradzkiej.

„Polskę, Czechy, Słowację i Węgry nierozerwalnie łączy wspólna historia. W duchu idei współpracy międzynarodowej, ale także wobec wyzwań, jakie przed nami stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowych, które pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy naszymi krajami” – powiedział Robert Kowalski z Muzeum Podhalańskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Wykładowcami będą historycy, archeolodzy, historycy sztuki oraz regionaliści i politolodzy. Uczestnicy będą dyskutować o wspólnych dziejach w szerokim historycznym ujęciu sięgającym do czasów średniowiecznych, aż po najnowszą historię.

„Będziemy rozmawiać o stereotypach, jak wzajemnie się postrzegamy, jak Polacy widzą Czechów Słowaków i Węgrów oraz odwrotnie” - dodał Kowalski.