Będą pomagać nauczycielom w tworzeniu programów i rozwiązywaniu problemów związanych z nauczaniem dzieci obcokrajowców. W Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym powstało Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. W Krakowie kształci się około tysiąca pięciuset uczniów obcokrajowców, a w tym roku powstanie pierwsza w Małopolsce klasa przygotowawcza dla dzieci obcojęzycznych.