Za niespełna trzy miesiące Kraków zyska kolejny odcinek obwodnicy. Planowo 22 lipca ma zakończyć się budowa Wschodniej Obwodnicy Krakowa na odcinku od Węzła Rybitwy do Węzła Igołomska. Podwójny most, który jest najważniejszą częścią obwodnicy prezentuje się znakomicie.

Większość prac na budowie została wykonana. Obecnie na niemal całej długości budowanej drogi trwa układanie kolejnych warstw nawierzchni. Budowa odcinka Wschodniej Obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Rybitwy i Igołomska trwa od lipca 2014 roku. Wykonawca ma czas na jej wykonanie do 22 lipca. Wartość niespełna 4,5 kilometrowej inwestycji wynosi 529 milionów złotych.