Wyspiański, Sienkiewicz i Antoine de Saint-Exupéry - między innymi Ci autorzy pojawili w tematach prac maturalnych. Egzaminem pisemnym z języka polskiego w całym kraju rozpoczęły się dziś egzaminy dojrzałości, w naszym regionie przystąpiło do nich prawie dwadzieścia siedem i pół tysiąca osób.