Wystawa stała w Muzeum Fotografii

WYSTAWA STAŁA - PORTRET

Nową odsłonę wystawy stałej w Muzeum Fotografii w Krakowie poświęcamy portretowi fotograficznemu.
Do połowy XIX wieku najpopularniejszą formą portretu były wizerunki malarskie. Wynalezienie i szybkie doskonalenie sposobu rejestrowania rzeczywistości na materiale światłoczułym spowodowało zalanie współczesnej ikonosfery przez fotografię portretową.

Celem wystawy jest zasygnalizowanie wieloaspektowości fenomenu portretu fotograficznego, pokazanie jego ewolucji podporządkowanej zarówno ograniczeniom i możliwościom technologicznym, jak i zmianom kulturowym oraz społecznym zachodzącym w świecie.

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
UL. JÓZEFITÓW 16, 30-045 KRAKÓW