Uniwersytet Jagielloński to jedyna uczelnia nie tylko z Polski, ale z całej Europy Środkowo-Wschodniej, która znalazła się na liście 100 najbardziej innowacyjnych europejskich szkół wyższych, - prestiżowym rankingu agencji Thomson Reuters "Europe's Most Innovative Universities 2017". Krakowska alma mater awansowała o dwie pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym i uplasowała sie na 90 miejscu. Zestawienie tworzene jest na podstwie powstałych na uczelni publikacji naukowych, liczby artykułów, dotyczacych wynalazków zamieszczonych w opiniotwórczych czasopismach w kraju i za granicą, a także na podstawie innowacyności placówki i tego, ile patentów pracujacym tu naukowcom udało sie opracować i zarejestrować w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.