Więcej praktyk zawodowych, pięcioletnie jednolite studia magisterskie zamiast dwustopniowych i ograniczenie liczby uczelni przygotowujących do zawodu nauczyciela, do tych, które spełniają rygorystyczne wymogi komisji akredytacyjnych - to zmiany konieczne, by do szkół trafiali dobrze przygotowani nauczyciele. W Krakowie debatują o tym wspólnie przedstawiciele ministerstw Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uczelni pedagogicznych.