Dostęp do nowoczesnych technologii i szansa na dobrą pracę oraz możliwość pozyskania dobrze wykształconego, wykwalifikowanego pracownika. Czyli same plusy. O współpracy szkół zawodowych z firmami rozmawiali w Tarnowie uczestnicy konferencji "Razem dla edukacji branżowej".