Powstały nowe kluby samopomocy aktywizacyjnej dla seniorów w ramach projektu „W sile wieku" finansowanego przez Unię Europejską. W ramach dnia otwartego odbyło się spotkanie dla seniorów połączone z warsztatami kulinarnymi i ceramicznymi.