Powstała w geście protestu przeciwko porozumieniom Okrągłego Stołu. Dziś jej najważniejszym wyzwaniem jest obrona praw pracowniczych. Solidarność '80 świętowanie dwudziestych piątych urodzin rozpoczęła w Katedrze Wawelskiej.