Od dziś zespoły ratownictwa medycznego przez tydzień będą transportowały pacjentów z użyciem sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Ratownicy domagają się m.in. podwyżek. Wśród postulatów są także m.in. upaństwowienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz przyspieszenie prac nad projektem tzw. dużej nowelizacji ustawy o PRM i pozostawienie w projekcie m.in. zapisów dotyczących etatyzacji oraz trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego.