KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek

Wystawy główne – Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki TPSP, Galeria ZPAP OK Pryzmat, Planty Krakowskie, Aleja Róż, Rynek Podgórski.
Czas trwania wystaw głównych: 30.06. – 31.07. 2017
Wystawy towarzyszące – krakowskie galerie sztuki, muzea i instytucje kultury.
Czas trwania wystaw: 20.05. – 30.08. 2017

Impreza pt. „Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek” odbędzie się w lipcu 2017 roku w Krakowie i składać z prezentacji dorobku artystycznego współczesnych krakowskich twórców, eksponowanego w salach wystawienniczych muzeów, instytucji kultury i prywatnych galerii sztuki. Będzie to pierwszy tego typu pokaz, organizowany na tak wielką skalę przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego.
Wystawy główne odbędą są w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałacu Sztuki TPSP, Galerii ZPAP OK Pryzmat i w przestrzeni miejskiej (Planty Krakowskie, Aleja Róż, Rynek Podgórski) i trwać będą przez cały lipiec.
Wystawy towarzyszące obejmą krakowskie muzea, instytucje kultury oraz prywatne galerie sztuki i rozpoczną się już w maju br.
Przegląd ma historycznie nawiązywać do tradycji organizowanych przez ZPAP OK w latach 60. i 70. XX wieku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (ówczesne BWA) i Pałacu Sztuki TPSP „Krakowskich Spotkań” i „Rzeźby Roku”. Ma służyć promocji krakowskich artystów sztuk pięknych, konsolidacji środowiska krakowskich twórców, wypracowaniu postaw integracyjnych i potrzeby wspólnoty działań. Posiada również aspekt edukacyjny służący podniesieniu świadomości artystycznej odbiorców – mieszkańców Krakowa, turystów i młodzieży szkolnej.

Celem imprezy jest:
- Zwrócenie uwagi na potencjał krakowskiego środowiska artystów sztuk pięknych, różnorodność osobowości twórczych i postaw artystycznych.
- Podkreślenie znaczenia klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych w wymiarze kierunków i trendów charakterystycznych dla współczesności z zaznaczeniem indywidualnych koncepcji interpretacyjnych rzeczy i zjawisk w świecie i rzeczywistości, w której żyjemy.
- Zapoznanie odbiorców z ciekawymi kreacjami twórczymi, mającymi wpływ na kształtowanie się wizerunku współczesnej sztuki, w wymiarze nie tylko krakowskim, ale ogólnopolskim i europejskim.
- Promocja artystów krakowskich, galerii sztuki i Miasta Krakowa poprzez unaocznienie siły, nie tylko w liczebności, ale przede wszystkim jakości, rodzimego środowiska twórczego.