Z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie została ustanowiona nagroda metropolity krakowskiego "Młodość – projekt życia": Będzie przyznawana młodym ludziom, którzy się twórczo angażują w życie Kościoła i środowisk lokalnych.

"Czekamy na zgłoszenia inicjatyw, które są istotą misji Kościoła. Myślimy o dziełach miłosierdzia, wszelkich projektach ewangelizacyjnych i modlitewnych. Czekamy na zgłoszenia o młodych, którzy angażują się w promocję pokoju i pojednania między ludźmi i całymi społecznościami, inspirują i włączają się w inicjatywy kulturalne czy edukacyjne, budują mosty i aktywnie przeciwstawiają się niesprawiedliwości. Mówimy o młodych, którzy mają pomysły na aktywizowanie ludzi starszych, niepełnosprawnych czy chorych, dzieci z rodzin zaniedbanych, osób samotnych" - mówił bp Damian Muskus, który podczas ŚDM Kraków 2016 był koordynatorem generalnym Komitetu Organizacyjnego.

Jak podkreślił, nagroda ma być "trwałą pamiątką" po ŚDM. "Nie muszą to być inicjatywy spektakularne, takie, które dobrze wyglądają i sprzedają się w mediach. Chodzi o wysiłki na rzecz przemiany najbliższego nam świata: parafii, wspólnoty, szkoły, grupy rówieśniczej" - wyjaśnił bp Muskus, dodając, że "wiele dobra dzieje się po cichu, bez rozgłosu".

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne Kościoła katolickiego lub ich jednostki organizacyjne na adres: Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub na adres mailowy nagroda@krakow2016.com. Zgłoszenia można wysyłać do 10 lipca.