Wyrównywaniu szans młodego pokolenia i konieczności gruntownej reformy sądów poświęcili swoje wystąpienia lider Polski Razem Jarosław Gowin i lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, reprezentujący Małopolskę na piątym kongresie Prawa i Sprawiedliwości i kongresie Zjednoczonej Prawicy. Ponad 960 delegatów z całej Polski spotkało się w Przysusze w województwie mazowieckim.