Rafał Abram walczy o odszkodowanie za doznane cierpienie i uszczerbek na zdrowiu w wyniku - jak sam twierdzi - błędu lekarskiego popełnionego w szpitalu Gorlicach. Lecznica sprawy nie komentuje ze względu na toczące się w tej sprawie postępowanie. Szef Stowarzyszenia Primum Non Nocere zwraca uwagę, że lekarz jest często sędzią we własnej sprawie, bo o jego winie lub braku orzeka się na podstawie dokumentacji, którą sam sporządza.